Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen.

Wie betaalt voor kinderopvang?
De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. De (vraag)ouders sluiten zelf een overeenkomst met het gastouderbureau. De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. (Vraag)ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan. De Belastingdienst voert de regeling uit en maakt de bijdrage in maandelijkse termijnen over op uw rekening. In de Wet kinderopvang zijn werkgevers verplicht mee te dragen aan de kosten van de kinderopvang. Deze werkgeversbijdrage wordt tegelijk met de bijdrage van de overheid door de belastingdienst maandelijks op de 20e van de maand uitbetaald.

Hoe regelt de Wet kinderopvang kwaliteit?
Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. Zo moet een gastouder een erkend gastouder zijn. De wet verplicht het gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen.
De GGD controleert de gastouderbureaus en de gastouders of zij op een veilige en professionele manier werken. Gastouderbureaus en gastouders die aan alle eisen voldoen, worden in een landelijk openbaar register geplaatst.
(Vraag)ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het gastouderbureau en de gastouder in het register zijn opgenomen.

Hoe wordt de financiering geregeld?
(Vraag)ouders hebben een overeenkomst met het gastouderbureau, en krijgen maandelijks de nota voor de bemiddelingskosten en de oppasuren die zij aan het gastouderbureau betalen via automatische incasso. Het gastouderbureau betaalt de gastouder uit .

Gastouderbureau Junior rekent de kosten voor kinderopvang per kind voor u uit.
Aan het eind van het jaar maakt Gastouderbureau Junior een jaaropgave voor de eindafrekening, en stuurt deze naar de vraagouder en naar de belastingdienst.

De belastingdienst
Op de site van de belastingdienst kunt u alles lezen over kinderopvangtoeslag, de voorwaarden, hoe u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen en hoe u wijzigingen kunt doorgeven. Ook kunt u hier berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft. Klik op onderstaande link om naar de site van de belastingdienst te gaan.

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag
Met onderstaande rekenhulp (klik op de link) kunt u berekenen hoeveel uren u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Gaat uw kind minder uren naar de opvang dan het maximum dat u berekend hebt? Dan kunt u alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die in het contract met uw kinderopvanginstelling staan.

Rekenhulp maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag

Kwaliteitseisen Gastouders
U gaat met een gerust hart aan het werk, als uw kind wordt opgevangen door een deskundige gastouder, in een schoon en veilig huis. Om deze kwaliteit te garanderen en te toetsen, heeft de overheid nieuwe kwaliteitseisen opgesteld. Een gastouder moet ook nu al voldoen aan kwaliteitseisen. Uw gastouderbureau ziet erop toe dat dit gebeurt.

Waar moet op worden gelet bij een gastouder?
Gastouders moeten minimaal een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn hebben. Ook moeten alle gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’ van Het Oranje Kruis.

  • Bij een gastouder mogen maximaal 6 kinderen tegelijk zijn, inclusief de eigen kinderen onder de 10 jaar.
  • Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
  • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen.
  • Er moet een risicoanalyse zijn waarin de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart zijn gebracht en een plan om deze risico’s te verkleinen (zoals traphekjes en beveiligde stopcontacten).
  • Als een gastouder kinderen jonger dan 1,5 jaar opvangt moet er een aparte slaapruimte zijn voor deze kinderen.
  • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
  • In de woning waar gastouderopvang plaatsvindt, mag niet worden gerookt.
  • Een gastouder moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet op hetzelfde adres wonen als de vraagouder.
  • Een gastouder spreekt tijdens het werk Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal.
  • Als de opgevangen kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats) mag de gastouder een andere taal spreken.