Update nieuws corona virus

Beste ouders en gastouders

 

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

 

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

Openbaar vervoer.

Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

Vervoer van afval en vuilnis.

Kinderopvang.

Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

meldkamerprocessen

brandweerzorg

ambulance zorg

GHOR

crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 

Landelijk transport en distributie elektriciteit

Regionale distributie

Gasproductie, landelijk transport en distributie

Regionale distributie

Olievoorziening

Internet en datadiensten

ICT/Telecom

Internettoegang en dataverkeer

Spraakdienst en SMS

Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS

Drinkwatervoorziening

Drinkwater

Keren en beheren waterkwantiteit

Vlucht- en vliegtuigafhandeling

Scheepvaartafwikkeling

Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

Toonbankbetalingsverkeer

Massaal giraal betalingsverkeer

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken

Effectenverkeer

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

Inzet politie

Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen

Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)

Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers

Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven

Inzet defensie

 

 

Gastouders kunnen opvang bieden voor deze doelgroepen mits de kinderen niet verkouden zijn .