Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het privacyreglement van GOB Junior lezen, waarin helder staat beschreven hoe GOB Junior met uw gegevens omgaat:
Privacyreglement Gastouderbureau Junior (versie mei 2018)