pedagogisch werkplan

De gastouders zijn allemaal een pedagogisch plan aan het invullen , waarin zij aangeven wat zij belangrijk vinden in hun opvang van gastkinderen.

Hun pedagogische manier van werken  staat op een duidelijke en heldere manier hierin beschreven . Dit is heel prettig voor de vraagouders . Ze kunnen direct zien waar hun gastouder voor staat.