Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het privacyreglement van GOB Junior lezen, waarin helder staat beschreven hoe GOB Junior met uw gegevens omgaat:
Privacyreglement Gastouderbureau Junior (versie mei 2018)

Thema avond op 16 en 30 mei over spraak en taalontwikkeling

THEMA AVOND Spraak en taal ontwikkeling  van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

 Neeke de Boer-Jongsma, logopediste van Logopediepraktijk Lindevallei, zal een avond verzorgen over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen.

Zij zal zich vooral richten op kinderen van 0 – 4 jaar.

Wanneer spreken we over een normale spraak- taalontwikkeling? En wanneer is er een achterstand?

Hoe kunnen we de spraak- taalontwikkeling stimuleren? Met voorbeelden en materialen zal zij ons van adviezen voorzien.

Ook het eten en drinken zal aan bod komen.

Daarnaast is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen, wat natuurlijk ook mag gaan over oudere kinderen.

persoonsregister

Vanaf 1 maart 2018 is het persoonsregister in werking getreden .

Wie moet zich inschrijven?

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Structureel aanwezig: richtlijn

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Voordelen register

Het register vergroot de veiligheid. Daarnaast zijn er administratieve voordelen.

  • Medewerkers hoeven geen nieuwe VOG meer aan te vragen als zij ergens anders gaan werken.
  • Tijdelijke medewerkers hoeven hun VOG niet meer om de 2 jaar te vernieuwen.
  • Kinderopvangorganisaties hoeven een VOG na 1 juli 2018 niet meer in hun eigen administratie te bewaren.
  • Kinderopvangorganisaties hoeven geen papieren VOG meer in te leveren bij de gemeente als ze een nieuwe kinderopvanglocatie laten registreren.

 

pedagogisch werkplan

De gastouders zijn allemaal een pedagogisch plan aan het invullen , waarin zij aangeven wat zij belangrijk vinden in hun opvang van gastkinderen.

Hun pedagogische manier van werken  staat op een duidelijke en heldere manier hierin beschreven . Dit is heel prettig voor de vraagouders . Ze kunnen direct zien waar hun gastouder voor staat.

Help mijn hoofd zit zo vol / 13 december 2017

Veel kinderen hebben last van periodes waarin ze te maken krijgen met een téveel aan prikkels. De één gaat zich terugtrekken, is verdrietiger of bozer dan normaal of krijgt last van lichamelijke ongemakken zoals buik- of hoofdpijn. Het lijf geeft een signaal dat er iets ‘mis’ is met de prikkelverwerking en dat alle prikkels niet meer op tijd verwerkt kunnen worden. Er zijn kinderen die dat ook letterlijk op die manier benoemen: ‘Mijn hoofd is zó vol!’

Tijdens deze informatiebijeenkomst leer je:
– wat kenmerkend is voor prikkelgevoelige (hooggevoelige) kinderen
– wat er op hersenniveau in een prikkelgevoelig lijf gebeurt,
– op welke manier jij jouw kind kunt ondersteunen.

Simone Nieuwhuis is 20 jaar werkzaam geweest als groepsleerkracht in het basisonderwijs en werkt sinds een paar jaar als coach in haar eigen praktijk waar zij kinderen en hun opvoeders begeleidt bij hulpvragen over opvoeding, educatie, onderwijs en bewustwording.