Update nieuws corona virus

Beste ouders en gastouders

 

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

 

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

Openbaar vervoer.

Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

Vervoer van afval en vuilnis.

Kinderopvang.

Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

meldkamerprocessen

brandweerzorg

ambulance zorg

GHOR

crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 

Landelijk transport en distributie elektriciteit

Regionale distributie

Gasproductie, landelijk transport en distributie

Regionale distributie

Olievoorziening

Internet en datadiensten

ICT/Telecom

Internettoegang en dataverkeer

Spraakdienst en SMS

Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS

Drinkwatervoorziening

Drinkwater

Keren en beheren waterkwantiteit

Vlucht- en vliegtuigafhandeling

Scheepvaartafwikkeling

Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

Toonbankbetalingsverkeer

Massaal giraal betalingsverkeer

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken

Effectenverkeer

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

Inzet politie

Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen

Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)

Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers

Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven

Inzet defensie

 

 

Gastouders kunnen opvang bieden voor deze doelgroepen mits de kinderen niet verkouden zijn .

kosten voor gastouderopvang

Gastouders bepalen zelf hun uurprijs

Het gastouderbureau adviseert om niet lager dan €5,20 te vragen

 

De bemiddelingskosten zijn afhankelijk van de vraag, maar is voor het eerste kind nooit duurder dan €42 en voor het tweede kind €21.

gastouders op de website

Gastouderbureau Junior gaat de gastouders die dat willen presenteren op de website .

Wij vinden het belangrijk om eerst persoonlijk kennis te komen maken, zodat we een goede indruk kunnen krijgen van gastouders en vraagouders en kunnen beoordelen welke gastouder past bij welke vraagouder. Naar aanleiding van het intake gesprek adviseren wij welke gastouder het beste bij het gezin van de vraagouder zal passen.

 

Er zijn echter gastouders die toch ook graag vermeld staan op de site

 

Let wel Er zijn dus meer gastouders aangesloten bij gastouderbureau Junior , maar zij willen liever niet op de website staan .

Communiceren met kinderen

wat is je kindbeeld

eigen opvoeding, normen waarden en je houding als professional

wat betekent dat in relatie tot je communicatie met kinderen

basiscommunicatie: interactievaardigheden lichaamstaal,

manieren negatief gedrag ombuigen in positief gedrag

kinderparticipatie

wat informatie over o.a. gordon, reggio emilia, martine delfos, emmi pikler

 

Website doet het weer

Deze website heeft helaas enkele dagen niet gewerkt, waardoor men ook niet bij de ‘Login Rosa’ link kon komen. Excuses voor het ongemak die dit heeft opgeleverd. Dank aan de mensen die ons erop hebben gewezen dat de website het niet deed. Gelukkig is het inmiddels weer verholpen en werkt alles weer naar behoren.