Website hersteld, enkele gegevens ontbreken

De website is een tijd uit de lucht geweest. Zoals u ziet is de website gelukkig weer hersteld. Echter, de nieuwsberichten van de afgelopen jaren zijn helaas verdwenen. Daarnaast staan verschillende stukjes tekst van gastouders die zichzelf voorstellen niet meer op de website. We hebben besloten dit zo te houden, omdat er maar een beperkt aantal gastouders gebruik wilde maken van deze optie, en we daarom een incompleet beeld gaven van de beschikbare gastouders van Gastouderbureau Junior. Daarnaast blijft de visie van Gastouderbureau Junior dat een goede match tussen een vraag- en gastouder een persoonlijke aanpak vergt.

Website doet het weer

Deze website heeft helaas enkele dagen niet gewerkt, waardoor men ook niet bij de ‘Login Rosa’ link kon komen. Excuses voor het ongemak die dit heeft opgeleverd. Dank aan de mensen die ons erop hebben gewezen dat de website het niet deed. Gelukkig is het inmiddels weer verholpen en werkt alles weer naar behoren.

Thema-avond: ‘Kinderen helpen bij verlies’

Het leren omgaan met verdriet, verlies en pijn hoort bij het leven. Een kind kan al op jonge leeftijd te maken krijgen met verlies, zoals door het kwijtraken van de lievelingsknuffel of overlijden van een huisdier. Ook grote verliezen zoals een scheiding van ouders of overlijden van een familielid kunnen kinderen mee te maken krijgen. Deze workshop:’ kinderen helpen bij verlies” helpt je als gastouder hoe je kan omgaan met verlies. Het geeft je handvatten omstandigheden te creëren waarin je het kind kan steunen, zodat het kind de kans krijgt om gevoelens te uiten.

Kinder EHBO

In januari gaan alle gastouders weer op herhaling .  Helaas is onze Leraar Herman de Wilde overleden.

We hebben in Patricia Weijema een goede opvolger gevonden . We zijn hier heel blij mee.

Anders kijken naar kindertekeningen

 

ANDERS KIJKEN NAAR KINDERTEKENINGEN

als er iets niet in orde is met het kind, kan het signalen af gaan geven via de tekening.
om dat te kunnen ontdekken, moet je eerst weten hoe een gezonde tekenontwikkeling er uit ziet.

Simone van Veen van de Jutter heeft weer op een enthousiaste manier uitleg gegeven .

Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het privacyreglement van GOB Junior lezen, waarin helder staat beschreven hoe GOB Junior met uw gegevens omgaat:
Privacyreglement Gastouderbureau Junior (versie mei 2018)

Thema avond op 16 en 30 mei over spraak en taalontwikkeling

THEMA AVOND Spraak en taal ontwikkeling  van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

 Neeke de Boer-Jongsma, logopediste van Logopediepraktijk Lindevallei, zal een avond verzorgen over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen.

Zij zal zich vooral richten op kinderen van 0 – 4 jaar.

Wanneer spreken we over een normale spraak- taalontwikkeling? En wanneer is er een achterstand?

Hoe kunnen we de spraak- taalontwikkeling stimuleren? Met voorbeelden en materialen zal zij ons van adviezen voorzien.

Ook het eten en drinken zal aan bod komen.

Daarnaast is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen, wat natuurlijk ook mag gaan over oudere kinderen.