De oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissie is er om de belangen van de kinderen en de vraagouders van het Gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen, en de vraagouders te vertegenwoordigen bij de directie van het gastouderbureau.
Ook kan de oudercommissie het gastouderbureau adviseren ten aanzien van de kwaliteit.
Er wordt minimaal 3 maal per jaar vergaderd.

De oudercommissie bestond bij de oprichting uit 3 vraagouders, maar helaas is dit nu niet meer het geval.

Vacatures oudercommisie
Op dit moment zijn er 2 vacatures voor de oudercommissie;
• Secretaris
• Notulist

Vraagouders kunnen zich aanmelden voor deze commissie. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Ellen van der Peet.