Thema-avond: ‘Kinderen helpen bij verlies’

Het leren omgaan met verdriet, verlies en pijn hoort bij het leven. Een kind kan al op jonge leeftijd te maken krijgen met verlies, zoals door het kwijtraken van de lievelingsknuffel of overlijden van een huisdier. Ook grote verliezen zoals een scheiding van ouders of overlijden van een familielid kunnen kinderen mee te maken krijgen. Deze workshop:’ kinderen helpen bij verlies” helpt je als gastouder hoe je kan omgaan met verlies. Het geeft je handvatten omstandigheden te creëren waarin je het kind kan steunen, zodat het kind de kans krijgt om gevoelens te uiten.

Kinder EHBO

In januari gaan alle gastouders weer op herhaling .  Helaas is onze Leraar Herman de Wilde overleden.

We hebben in Patricia Weijema een goede opvolger gevonden . We zijn hier heel blij mee.

Anders kijken naar kindertekeningen

 

ANDERS KIJKEN NAAR KINDERTEKENINGEN

als er iets niet in orde is met het kind, kan het signalen af gaan geven via de tekening.
om dat te kunnen ontdekken, moet je eerst weten hoe een gezonde tekenontwikkeling er uit ziet.

Simone van Veen van de Jutter heeft weer op een enthousiaste manier uitleg gegeven .

Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het privacyreglement van GOB Junior lezen, waarin helder staat beschreven hoe GOB Junior met uw gegevens omgaat:
Privacyreglement Gastouderbureau Junior (versie mei 2018)

Thema avond op 16 en 30 mei over spraak en taalontwikkeling

THEMA AVOND Spraak en taal ontwikkeling  van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

 Neeke de Boer-Jongsma, logopediste van Logopediepraktijk Lindevallei, zal een avond verzorgen over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen.

Zij zal zich vooral richten op kinderen van 0 – 4 jaar.

Wanneer spreken we over een normale spraak- taalontwikkeling? En wanneer is er een achterstand?

Hoe kunnen we de spraak- taalontwikkeling stimuleren? Met voorbeelden en materialen zal zij ons van adviezen voorzien.

Ook het eten en drinken zal aan bod komen.

Daarnaast is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen, wat natuurlijk ook mag gaan over oudere kinderen.

persoonsregister

Vanaf 1 maart 2018 is het persoonsregister in werking getreden .

Wie moet zich inschrijven?

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Structureel aanwezig: richtlijn

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Voordelen register

Het register vergroot de veiligheid. Daarnaast zijn er administratieve voordelen.

  • Medewerkers hoeven geen nieuwe VOG meer aan te vragen als zij ergens anders gaan werken.
  • Tijdelijke medewerkers hoeven hun VOG niet meer om de 2 jaar te vernieuwen.
  • Kinderopvangorganisaties hoeven een VOG na 1 juli 2018 niet meer in hun eigen administratie te bewaren.
  • Kinderopvangorganisaties hoeven geen papieren VOG meer in te leveren bij de gemeente als ze een nieuwe kinderopvanglocatie laten registreren.

 

pedagogisch werkplan

De gastouders zijn allemaal een pedagogisch plan aan het invullen , waarin zij aangeven wat zij belangrijk vinden in hun opvang van gastkinderen.

Hun pedagogische manier van werken  staat op een duidelijke en heldere manier hierin beschreven . Dit is heel prettig voor de vraagouders . Ze kunnen direct zien waar hun gastouder voor staat.