Gastouderbureau Junior

GOBlogo

Gastouderopvang in Steenwijk, Meppel en omgeving. Geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder registratienummer 216091196. 

Gastouderbureau Junior regelt kort- en langdurende bemiddelingen tussen vraag- en gastouder tegen een betaalbare prijs. Hierbij staan flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak voorop.

Wat doet een gastouderbureau

Een gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) in de leeftijd van 0-13 jaar (de vraagouders) en ouders die tegen een vergoeding kinderen willen opvangen (de gastouders).

 • Een gastouder verzorgt een kleinschalige (maximaal 6 kinderen) en flexibele vorm van kinderopvang in de huiselijke sfeer;
 • Vraagouders bepalen in overleg met de gastouder de tijden en plaats van opvang;
 • Gastouderbureau Junior selecteert de gastouders, bemiddelt bij de totstandkoming van de opvang en bewaakt de kwaliteit;
 • Gastouderbureau Junior rekent voor u vrijblijvend de kostprijs per kind uit;
 • Gastouderbureau Junior vervult de kassierfunctie;
 • Gastouderbureau Junior verzorgt de jaaropgave en stuurt deze naar de belastingdienst.

De voordelen van gastouderopvang

Heeft u onregelmatige werktijden of heeft u om andere redenen behoefte aan flexibele opvang voor uw kinderen? Dan is opvang in een gastoudergezin een goede oplossing.

 • Gastouderopvang is flexibel; u kunt zelf de tijden dat u opvang nodig heeft afspreken met de gastouder;
 • De gastouder wordt altijd in de buurt van de vraagouder gezocht, zodat de breng- en haaltijden minimaal zijn;
 • Uw kind wordt opgevangen in een huiselijke situatie waar uw kind zich maximaal kan ontplooien;
 • U kunt uw opvoedingswensen afstemmen met de gastouder;
 • Door de kleinschaligheid ( max. 6 kinderen ) krijgt uw kind veel aandacht;
 • Gastouderopvang is betaalbaar mede dankzij de Wet Kinderopvang;
 • Uw kind wordt opgevangen door zorgvuldig geselecteerde gastouders die voldoen aan de opleidingseisen.

Werkwijze Gastouderbureau Junior

Gastouderbureau Junior levert maatwerk; er moet een goede ‘match’ zijn tussen een vraagouder en een gastouder.

 • Gastouderbureau Junior komt persoonlijk kennismaken met zowel de vraagouder als de gastouder om te beoordelen welke gastouder het beste past bij welke vraagouder.
 • Gastouderbureau Junior organiseert vervolgens een kennismakingsgesprek tussen de vraagouder en de gastouder zodat zij opvoedingswensen en andere ideeën kunnen uitwisselen, en kunnen onderzoeken of er ‘een klik’ is.
 • De gastouder wordt door het gastouderbureau gescreend en moet aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. In en om het huis van de gastouder wordt gekeken naar veiligheid en hygiëne, en jaarlijks zal er een Risico Inventarisatie worden uitgevoerd.
 • Naast de bemiddeling, blijft Gastouderbureau Junior de koppeling begeleiden. We bezoeken de vraag- en gastouder enige malen per jaar en hebben daarnaast telefonisch contact. Ook wordt de opvang elk half jaar met zowel vraag- als gastouder geëvalueerd.
 • Gastouderbureau Junior is een erkende organisatie en werkt volgens de regels van de Wet Kinderopvang.
 • Gastouderbureau Junior biedt jaarlijks een kinder- EHBO cursus aan. Daarnaast organiseren we thema-avonden en opvoedingsondersteunende cursussen. Ook geven we maandelijks een nieuwsbrief uit.